Kapalı rejim nedir?

Dış ülkelerle ilişki kurmayan siyasi düzen